Διάγνωση

Ακτινογραφία θώρακος . Βασική εξέταση ακόμα και για το απλούστερο check up ενός ανθρώπου. Η ακτινογραφία θώρακος είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στον προεγχειρητικό έλεγχο και πριν από οποιαδήποτε νάρκωση. Η ακτινογραφία θώρακος φας και προφίλ περιγράφει την έκπτυξη και το μέγεθος των πνευμόνων, τον τρόπο γειτνίασης με την καρδιά, τα περισσότερα στοιχεία του οστεϊνου σκελετού του θωρακικού τοιχώματος, το διάφραγμα και το στέρνο. Με την απλή ακτινογραφία θώρακος μπαίνει διάγνωση για το 70% περίπου των νοσολογικών καταστάσεων που υπάρχουν στους πνεύμονες και γενικότερα στον θώρακα. Το υπόλοιπο περίπου 30% χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις για να μπορέσει να διαγνωστεί.

Αξονική τομογραφία θώρακος : Βασική εξέταση για την νοσολογία των οργάνων του θώρακος, η οποία βασίζεται σε οριζόντιες τομές του θωρακικού κλωβού ανά 1 εκατοστό. Η αξονική τομογραφία υπερτερεί της ακτινογραφίας θώρακος διότι ανακαλύπτει νοσολογικές οντότητες στο μεσοθωράκιο που δεν μπορεί να δει η ακτινογραφία θώρακος, νοσολογικές οντότητες που βρίσκονται πίσω από την καρδιά που δεν μπορεί εύκολα να αναδείξει η ακτινογραφία θώρακος και νοσολογικές οντότητες μικρότερες του ενός εκατοστού διαμέτρου που μπορεί να ξεφύγουν στην ακτινογραφία θώρακος. Ακόμα διευκρινίζει ευρήματα της απλής ακτινογραφίας, σχέση με βρόγχους, τοίχωμα κλπ.

Μαγνητική τομογραφία μεσοθωρακίου: Η μαγνητική τομογραφία μεσοθωρακίου μας δίνει στοιχεία για τα μεγάλα αγγεία του μεσοθωρακίου, τους μαλακούς ιστούς και τους λεμφαδένες που υπάρχουν στην περιοχή. Στοιχεία που η αξονική τομογραφία δεν μπορεί να μας δώσει.. Η μαγνητική τομογραφία δεν έχει θέση στις διαγνώσεις των προβλημάτων του πνευμονικού περιεγχύματος

Βρογχοσκόπηση: Εξαιρετικά σημαντική διαγνωστική εξέταση των νοσημάτων των πνευμόνων. Διενεργείται με εύκαμπτο όργανο (βρογχοσκόπιο) το οποίο με τοπική νάρκωση μπαίνει από το ρουθούνι της μύτης, σπανιότερα από το στόμα Με την βρογχοσκόπηση βλέπουμε: τις φωνητικές χορδές εάν πάλλονται φυσιολογικά, την εσωτερική μορφολογία του λάρυγγος, την μορφολογία της τραχείας και την μορφολογία των βρόγχων. Με τη βρογχοσκόπηση έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε βιοψίες από όπου βλέπουμε ύποπτες περιοχές για όγκο ή για φλεγμονή, να μαζέψουμε εκκρίσεις και να κάνουμε κυτταρολογική εξέταση και να μαζέψουμε πτύελα για να κάνουμε μικροβιολογική ή βιοχημική εξέταση. Η βρογχοσκόπηση είναι εξαιρετικά σημαντική στην ογκολογία του πνεύμονος. Η βρογχοσκόπηση μας δείχνει που υπάρχουν όγκοι στο εσωτερικό του τραχειοβρογχικού δένδρου, αν είναι στενωμένοι ή αποφραγμένοι βρόγχοι, αν διηθείται το τοίχωμα των βρόγχων ή της τραχείας από λεμφαδένες και καθοδηγεί απόλυτα τον θωρακοχειρουργό για το εύρος της επέμβασης το οποίο πρέπει να κάνει. Θεωρείται, δεδομένο, ότι οποιαδήποτε διατομή και συρραφή βρόγχου για την αφαίρεση τμήματος πνεύμονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 με 1,5 εκατοστό μακριά από την υποψία ύπαρξης όγκου. Η βρογχοσκόπηση βάζει διάγνωση σε πάνω από το 50% της νοσολογίας του πνεύμονος και είναι αδύναμη μόνο σε όγκους της περιφέρειας του πνεύμονος που δε δίνουν σημάδια στους κεντρικούς βρόγχους ή την τραχεία.

Παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο: Εξέταση βασική που αφορά περιφερικούς όγκους του πνεύμονα που δεν μπορεί να τους προσεγγίσει η βρογχοσκόπηση αλλά μπορούμε να τους στοχεύσουμε με βελόνα απέξω από το δέρμα υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου, να πάρουμε καλλιέργεια αν πρόκειται για απόστημα ή κυτταρολογική εξέταση ή και βιοψία εφόσον έχουμε υποψία όγκου.

contentBottom

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιατρικό Ψυχικού
Άντερσεν 1, Ψυχικό 115 25
Τηλ. Κέντρο: +30 2106974015
Fax: +30 2106911902

athens

Διεύθυνση Χαλκίδας
Ελ. Βενιζέλου 40, Χαλκίδα 34100
Τηλ: +30 22210 79850
Fax: +30 22210 76941

chalkida

iatriko

 
Κλείστε Online Ραντεβού!